O zespołach do spraw walki z piractwem drogowym

Poprawa bezpieczeństwa na drogach jest jednym z priorytetów Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Policji. Nasze działania oraz coraz większa świadomość kierowców znacząco wpływa na minimalizowanie zagrożenia na drogach.

Od początku 2014 roku do czerwca prawie dwukrotnie wzrosła liczba kontroli trzeźwości w stosunku do ubiegłego roku. Odnajduje to już przełożenie na liczbie zdarzeń z udziałem nietrzeźwych kierowców. O 16 proc. spadła liczba wypadków spowodowanych przez kierowców pod wpływem alkoholu. Zmalała także liczba śmiertelnych wypadków (o 20 proc.). Mniej było również ofiar i rannych (o 17 proc.). O nowym pomyśle – zespołach do spraw walki z piractwem drogowym – mówi Komendant Główny Policji gen. insp. Marek Działoszyński.