Piłeś – nie zabijaj

W piątek 17 stycznia 2014 r. media Pomorza Gdańskiego przeprowadzą wspólna akcję „Piłeś? – Nie zabijaj!”, której celem jest dotarcie do jak największej liczby osób w Polsce z czytelnym przekazem wykluczającym użytkowanie pojazdów ruchu drogowego po wypiciu nawet najmniejszej ilości alkoholu.

Piłeś - nie zabijaj
Piłeś – nie zabijaj

Akcja została zainicjowana przez Gdańskie Centrum Profilaktyki Uzależnień wspólnie z pomorskimi wydawcami prasy codziennej, stacjami telewizyjnymi, stacjami radiowymi, portalami informacyjnymi. Do akcji włączyły się też samorządy – m.in. Gdańska i Gdyni.

Celem akcji jest dotarcie do jak największej liczby osób w naszym kraju z czytelnym przekazem: nie pij alkoholu, gdy zamierzasz być uczestnikiem ruchu drogowego. By dotrzeć do jak najszerszego kręgu odbiorców, właśnie dziś – 17 stycznia – rozpoczyna wspólne promowanie tej idei poprzez banery i inne niekonwencjonalne formy przekazu – po to, by zwrócić uwagę na jej przesłanie.

Zachęcamy inne media oraz samorządy i instytucje z naszego regionu do włączenia się do akcji „Piłeś? – nie zabijaj!”

Przypomnijmy, że Gdańskie Centrum Profilaktyki uzależnień od 2004 roku prowadzi gdańską profilaktyczną kampanią informacyjno-edukacyjną „Kieruj bez procentów”, pod patronatem prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza. Ta kampania była wielokrotnie nagradzana i doceniana, m.in. otrzymała I nagrodę w ogólnopolskim Konkursie Inicjatyw „Orlen. Bezpieczne Drogi 2007” w kategorii inicjatyw o zasięgu regionalnym i kilkakrotnie uzyskała dofinansowanie z MSWiA w ramach rządowego programu „Razem Bezpieczniej”.