Samoobsługa także na stacjach autogazu

Przepisy umożliwiające samoobsługę na stacjach autogazu mają wejść w życie najpóźniej jesienią. Nie będzie to obowiązkowe rozwiązanie, więc kierowcy wciąż będą mogli korzystać z pomocy pracownika stacji. Wprowadzenie samoobsługi z pewnością skróci czas oczekiwania w kolejce na tankowanie. Cena autogazu jednak prawdopodobnie zostanie taka sama.

Zdaniem Andrzeja Olechowskiego, dyrektora Polskiej Organizacji Gazu Płynnego, zmiana przepisów pozwalająca na samoobsługę dla osób tankujących autogaz może wejść w życie w trzecim kwartale 2013 r. Ministerstwo Gospodarki czeka jeszcze na zatwierdzenie nowych przepisów przez Komisję Europejską.

 – W przypadku paliw tradycyjnych mamy wybór: możemy jechać na stację obsługową lub bezobsługową i tam sami zatankować. Podobnie będzie wkrótce z autogazem. Klient będzie mógł zadecydować, czy odpowiada mu, że musi sam tankować autogaz, czy woli poczekać na obsługę stacji – mówi Agencji Informacyjnej Newseria Andrzej Olechowski.

Korzyść dla klienta będzie polegała na tym, że skróci się czas obsługi, w przypadku gdy wybierze on stację samoobsługę. Koszt dla konsumenta prawdopodobnie pozostanie niezmieniony.

 – Szczerze mówiąc, wątpię, czy przełoży się to na cenę. Moim zdaniem umożliwienie samoobsługi nie będzie mieć wpływu na cenę detaliczną – twierdzi dyrektor POGP.

Z kolei koszt umożliwienia samoobsługi zależeć będzie, zdaniem Olechowskiego, od sytuacji na konkretnych stacjach. Na ogół jednak nie powinien on być znaczący. Opracowane przez Ministerstwo Gospodarki nowe przepisy w kwestii samoobsługi wymagają od właścicieli stacji zainstalowanie wyłącznika tankowania, zaworów odcinających, umieszczenie odpowiedniego oznakowania, a także piktogramów.

  – Na wielu stacjach to praktycznie już jest, może oprócz piktogramów – podkreśla dyrektor Polskiej Organizacji Gazu Płynnego. – Jest jeszcze jedna rzecz, która może się wiązać z kosztami, to jest konieczność wymiany pistoletów na pistolety o nowych, bezpieczniejszych dla użytkownika parametrach. To koszt kilkuset złotych za jeden pistolet – dodaje.

Obecne prawodawstwo nie umożliwia samoobsługi w zakresie tankowania autogazem. Zmiana tego stanu rzeczy wymaga korekty bądź anulowania rozporządzenia ministra gospodarki z 2.11.2005 r. „w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać bazy i stacje paliw płynnych, rurociagi przesyłowe dalekosiężne służące do transportu ropy naftowej i produktów naftowych i ich usytuowania” oraz rozporządzenia minstra transportu z 20.10.2006 r. „w sprawie warunków dozoru technicznego w zakresie projektowania, wytwarzania, eksploatacji, naprawy i modernizacji specjalistycznych urządzeń ciśnieniowych”.