W obronie ODTJ Autodrom Pomorze

Autodrom Pomorze

Zwracamy się do Państwa z prośbą o powzięcie wszelkich dostępnych kroków i użycia wszelkich możliwych środków, mających na celu zmianę postanowień Uchwały Rady Gminy Pszczółki z dn. 19-06-2018 nr XXXIX/358/18 w sprawie ograniczenia funkcjonowania instalacji, z których emitowany hałas może negatywnie oddziaływać na środowisko.

Podpisz petycjęW obronie ODTJ Autodrom Pomorze

W naszej ocenie uchwała w rażący sposób narusza prawo. Przemawiają za tym następujące argumenty:

– brak faktycznej podstawy i uzasadnienia do ustanowienia zakazu, w tym negatywnego oddziaływania na środowisko;

– podjęcie uchwały oparte zostało na wyrywkowych danych z jednostkowego badania (pomijając inne);

– naruszenie zasady równości – uchwała wprowadza zakazy dotyczące wyłącznie jednego podmiotu, czyli Autodromu Pomorze. Nie ma bowiem w granicach Gminy żadnego innego podmiotu, którego instalacja odpowiada charakterystyce ujętej w Uchwale;

– naruszenie zasady swobody działalności gospodarczej – Rada Gminy nie dokonała żadnej analizy wpływu działalności Autodromu w odniesieniu do „zapewnienia odpowiednich warunków do życia i wypoczynku mieszkańcom Gminy”.

Wartym podkreślenia jest fakt, iż na prowadzeniu przez PORD w Gdańsku Ośrodka w Pszczółkach zyskują lokalni przedsiębiorcy – hotele, gastronomia, sklepy, lokalne stacje paliw, usługodawcy. Dla nich są to realne zyski.

Działalność ODTJ Autodrom Pomorze w Pszczółkach ma na celu poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez szkolenia, treningi, aż wreszcie zaspokojenie głodu motoryzacyjnej adrenaliny w warunkach bezpiecznych i kontrolowanych.

Podpisz petycjęW obronie ODTJ Autodrom Pomorze

Całkowicie popieram inicjatywę, szkolenie w Ośrodku PORD, powinien przejść każdy kierowca, ponieważ podnosi on nie tylko poziom świadomości, ale pozwala naocznie, a przede wszystkim samodzielnie odczuć jakie sytuacje mogą spotkać kierowcę na drodze. Można także nauczyć się zajęcia właściwej pozycji za kierownicą, manewrowania pojazdem, czasami też dać upust fantazji i sprawdzić, że praw fizyki nie da się oszukać.

Wspierajmy jedyny na pomorzu ośrodek, ponieważ jak go zabraknie najbliższy będzie w Grudziądzu lub Bydgoszczy.

MC